Kriminaalmenetluse seadustik

Ava otsing

§ 508. Euroopa vahistamismääruse sisu, vorm ja edastamise viis

(1) Euroopa vahistamismääruses märgitakse:

1) asjaomase isiku andmed ja kodakondsus;

2) vahistamismääruse teinud õigusasutuse nimi ja kontaktandmed;

3) märge jõustunud kohtuotsuse või vahi alla võtmise määruse kohta;

4) kuriteo asjaolud ja kvalifikatsioon;

5) jõustunud kohtuotsuse korral määratud karistus või määruse sisuks oleva kuriteo eest ettenähtud karistusmäär määruse teinud riigi õiguse alusel.

(2) Euroopa vahistamismääruse vormi kehtestab justiitsminister määrusega.

(3) Vahistamismäärus edastatakse taotlevale riigile kirja teel, elektronpostiga või muul kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil.

[RT I 2008, 19, 132 – jõust. 23.05.2008]


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid