Kriminaalmenetluse seadustik

Ava otsing

§ 93. Uurimiseksperiment

(1) Uurimiseksperimendi eesmärk on katseliselt selgitada, kas uuritava sündmuse asjaolud või toiming kuriteosündmuse ajal esinesid või kas nende olemasolu oli võimalik tajuda.

(2) Uurimiseksperimendis osaleb kahtlustatav, süüdistatav, kannatanu või tunnistaja, kui:

1) tema abi vajatakse sündmuse olustiku taastamiseks;

2) uurimiseksperimendi tulemused võimaldavad kontrollida tema ütlusi;

3) katsete tulemused sõltuvad selles osaleja omadustest, võimetest või oskustest.

(3) Uurimiseksperimendis on lubatud kasutada asitõendit, kui:

1) selle asendamine võib mõjutada uurimistoimingu tulemusi ja kui on välistatud asitõendi hävimine;

2) asitõendit ei ole vaja äratundmiseks esitada uurimiseksperimendis osalevale isikule.

(4) Uurimiseksperimendi tulemusi selgitades ei ole lubatud teha eriteadmistele tuginevaid järeldusi.


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid