Kriminaalmenetluse seadustik

Ava otsing

§ 386. Määruskaebus

(1) Määruskaebus vormistatakse kirjalikult ja selles märgitakse:

1) selle kohtu nimetus, kellele määruskaebus esitatakse;

2) määruskaebuse esitaja nimi, menetlusseisund ning elu- või asukoht ja aadress;

3) selle kohtu nimetus, kelle määrus vaidlustatakse, määruse tegemise kuupäev ja selle kohtumenetluse poole nimi, kelle suhtes määrus vaidlustatakse;

4) millises osas määrust vaidlustatakse;

5) määruskaebuses esitatud taotluse sisu ja taotluse põhjendus;

6) määruskaebusele lisatud dokumentide loetelu.

(2) Määruskaebuse allkirjastab ja kuupäevastab selle esitaja.

(3) Määruskaebus lisatakse kohtutoimikusse.

[ RT I, 23.02.2011, 1 – jõust. 01.09.2011]

[ RT I 2006, 21, 160 – jõust. 25.05.2006]


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid