Kriminaalmenetluse seadustik

Ava otsing

§ 312. Kohtuotsuse põhiosa

Kohtuotsuse põhiosas esitatakse:

1) kohtulikul uurimisel tõendatuks tunnistatud asjaolud ja tõendid, millele tuginetakse;

2) tõendid, mida kohus ei pea usaldusväärseks, põhjendus, miks ta neid usaldusväärseks ei pea;

3) asjaolud, mis kohus on tunnistanud üldtuntuks ja millele ta otsust tehes tugineb;

4) kergendavad ja raskendavad asjaolud;

5) süüdistatavale mõistetava karistuse motiivid;

6) süüdistuse muutmise, karistusest vabastamise, asenduskaristuse kohaldamise, alla karistusseadustikus sätestatud alammäära karistuse mõistmise või kohtuotsuse täitmise edasilükkamise motiivid;

61) karistusjärgse kinnipidamise kohaldamise motiivid;

7) tõkendi kohaldamise, muutmise või tühistamise motiivid;

8) tsiviilhagi kohta tehtud otsus;

9) menetlusõiguse säte, millest otsust tehes juhindutakse.

[ RT I 2009, 39, 261 – jõust. 24.07.2009]


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid