Kriminaalmenetluse seadustik

Ava otsing

11. peatükk. APELLATSIOONIMENETLUS


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin
  1. 1. jagu. Ringkonnakohtusse kaebamine
   1. § 318. Apellatsiooniõigus
   2. § 319. Apellatsioonitähtaeg
   3. § 320. Kohtutoimiku väljastamise lubamatus ja toimikuga tutvumine
   4. § 321. Apellatsioon
   5. § 3211. Apellatsiooni muutmine
   6. § 322. Apellatsioonist teatamine
   7. § 323. Apellatsiooni käiguta ja läbi vaatamata jätmine otsuse teinud kohtus
   8. § 324. Kohtutoimiku saatmine ringkonnakohtusse
  2. 2. jagu. Eelmenetlus ringkonnakohtus
   1. § 325. Kohtuliku arutamise ettevalmistamine ringkonnakohtus
   2. § 326. Apellatsiooni käiguta ja läbi vaatamata jätmine ringkonnakohtus
   3. § 327. Ringkonnakohtus eelistungi korraldamise alused
   4. § 328. Kohtu pädevus eelmenetluses
   5. § 329. Kriminaalasja arutamisele määramine ringkonnakohtus
   6. § 330. Kohtuistungile kutsumine
  3. 3. jagu. Kohtulik arutamine ringkonnakohtus
   1. § 331. Kriminaalasja apellatsiooni korras arutamise kord ja piirid
   2. § 332. Kohtuistungi rakendamine ringkonnakohtus
   3. § 333. Apellatsioonist loobumine
   4. § 334. Süüdistatava ja teiste kohtumenetluse poolte osavõtt ringkonnakohtu istungist
   5. § 335. Kohtulik uurimine ringkonnakohtus
   6. § 336. Kohtuvaidlus
   7. § 337. Ringkonnakohtu pädevus kohtulahendi tegemisel
   8. § 338. Kohtuotsuse apellatsiooni korras tühistamise alused
   9. § 339. Kriminaalmenetlusõiguse oluline rikkumine
   10. § 340. Uue otsuse tegemine ringkonnakohtus
   11. § 341. Kriminaalasja saatmine esimese astme kohtule uueks arutamiseks
   12. § 3411. Kokkuleppemenetluses tehtud kohtuotsuse tühistamine ja kriminaaltoimiku prokuratuurile tagastamine
   13. § 342. Ringkonnakohtu otsus
   14. § 3421. Ringkonnakohtu lahendi kohustuslikkus
   15. § 343. Ringkonnakohtu otsuse kuulutamine ja otsuse koopia kätteandmine
   16. § 3431. Kohtutoimiku tagastamine kriminaalasja esimese astme kohtule uueks arutamiseks saatmisel üldmenetluses