Kriminaalmenetluse seadustik

Ava otsing

§ 173. Kriminaalmenetluse kulud

(1) Kriminaalmenetluse kulud on:

1) menetluskulud;

2) erikulud;

3) lisakulud.

(2) Menetluskulud hüvitab käesoleva seadustiku järgi kohustatud isik menetleja määratud ulatuses.

(3) Erikulud hüvitab isik, kelle süül need on tehtud.

(4) Lisakulud jäävad selle isiku kanda, kellel need on tekkinud.

[ RT I 2004, 46, 329 – jõust. 01.07.2004]


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid