Kriminaalmenetluse seadustik

Ava otsing

§ 276. Kohtumääruse vormistamine

(1) [Kehtetu – RT I, 23.02.2011, 1 – jõust. 01.09.2011]

(2) Kriminaalmenetluse lõpetamise, sundtoomise, tõkendi valimise, muutmise või tühistamise, taandamise, ekspertiisi määramise ja süüdistatava istungisaalist eemaldamise vormistab kohus käesoleva seadustiku § 145 sätteid järgides määrusega.

(3) Muud kohtumäärused vormistatakse menetlusdokumendina, mis lisatakse kriminaaltoimikusse, või tehakse suuliselt ja kantakse kohtuistungi protokolli.

[ RT I, 23.02.2011, 1 – jõust. 01.09.2011]

[ RT I 2004, 54, 387 – jõust. 01.07.2004]


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid