Kriminaalmenetluse seadustik

Ava otsing

§ 339. Kriminaalmenetlusõiguse oluline rikkumine

(1) Kriminaalmenetlusõiguse rikkumine on oluline, kui:

1) kriminaalasjas on kohtulahendi teinud ebaseaduslik kohtukoosseis;

2) kriminaalasja on arutatud süüdistatava puudumisel, kuigi süüdistatava osavõtt asja arutamisest oli kohustuslik;

3) kaitsja ei ole kohtumenetluses osalenud, kuigi kaitsja osavõtt oli kohustuslik;

4) prokurör ei ole kohtumenetluses osalenud, kuigi prokuröri osavõtt oli kohustuslik;

5) kohtuotsust tehes on rikutud kohtunike nõupidamissaladust;

6) kohtuotsust ei ole allkirjastanud kõik kohtukoosseisu kuuluvad isikud;

7) kohtuotsuses puudub põhjendus;

8) kohtuotsuse resolutiivosa järeldused ei vasta tõendamiseseme tuvastatud asjaoludele;

9) kriminaalasja on arutatud tõlgi osavõtuta keeles, mida süüdistatav ei valda;

10) puudub kohtuistungi protokoll, välja arvatud käskmenetluse asjades;

11) üldkorras kriminaalasja arutava maakohtu kohtukoosseisu liikmed on osalenud enne arutatavas asjas kohtuotsuse tegemist teise üldkorras kohtusse saadetud kriminaalasja kohtulikus arutamises ilma vastava aluseta;

12) kohtulikul arutamisel on rikutud ausa ja õiglase kohtumenetluse põhimõtet.

(2) Kohus võib tunnistada oluliseks ka kriminaalmenetlusõiguse muu rikkumise, millega kaasneb või võib kaasneda ebaseaduslik või põhjendamatu kohtuotsus.

[ RT I, 23.02.2011, 1 – jõust. 01.09.2011]

[ RT I 2008, 32, 198 – jõust. 15.07.2008]

[ RT I 2004, 46, 329 – jõust. 01.07.2004]


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid