Kriminaalmenetluse seadustik

Ava otsing

§ 2565. Kohtulahend kiirmenetluses

(1) Kohus teeb ühe järgmistest lahenditest:

1) prokuratuurile kriminaalasja materjalide tagastamise määruse, kui puuduvad kiirmenetluse kohaldamise alused, välja arvatud tõendite ebapiisavus;

2) kohtuotsuse süüdistatava süüdimõistmise või õigeksmõistmise kohta.

(2) Süüdimõistvat kohtuotsust kiirmenetluses tehes vähendab kohus käesoleva seadustiku § 179 lõikes 1 sätestatud sundraha suurust, kuid mitte rohkem kui poole võrra.

[ RT I, 23.02.2011, 1 – jõust. 01.09.2011]

[ RT I 2006, 15, 118 – jõust. 14.04.2006]


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid