Kriminaalmenetluse seadustik

Ava otsing

§ 2351. Kohtu alla andmine lühimenetluses

(1) Kriminaaltoimiku saanud kohtunik kontrollib käesoleva seadustiku §-de 24–27 sätteid järgides kriminaalasja kohtualluvust ning teeb määruse:

1) süüdistatava kohtu alla andmiseks, järgides käesoleva seadustiku § 263 sätteid;

2) kriminaaltoimiku prokuratuurile tagastamiseks, kui puuduvad lühimenetluse kohaldamise alused;

3) kriminaaltoimiku prokuratuurile tagastamiseks ja menetluse jätkamiseks, kui kohus ei nõustu kriminaalasja lahendamisega lühimenetluses.

(2) Käesoleva seadustiku §-s 258 sätestatud aluse ilmnemisel korraldab kohus eel-istungi, mille pidamisel järgitakse käesoleva seadustiku § 2571 lõikes 2 ja §-des 259–262 sätestatut.

[ RT I, 23.02.2011, 1 – jõust. 01.09.2011]

[ RT I 2006, 21, 160 – jõust. 25.05.2006]


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid