Kriminaalmenetluse seadustik

Ava otsing

§ 401. Nõupidamistoas lahendatavad küsimused

(1) Kohus lahendab kriminaalasja nõupidamistoas tehtud määrusega.

(2) Määrust tehes peab kohus otsustama:

1) kas toime on pandud õigusvastane tegu;

2) kas teo on pannud toime isik, kelle suhtes taotletakse psühhiaatrilise sundravi kohaldamist;

3) kas isik on õigusvastase teo toime pannud süüdimatus seisundis või on ta haigestunud pärast kohtuotsuse tegemist, kuid enne karistuse ärakandmist või karistusjärgse kinnipidamise ajal, või kohtueelse menetluse või kohtumenetluse ajal;

4) kas kohaldada psühhiaatrilist sundravi.

[RT I 2009, 39, 261 – jõust. 24.07.2009]


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid