Kriminaalmenetluse seadustik

Ava otsing

§ 337. Ringkonnakohtu pädevus kohtulahendi tegemisel

(1) Ringkonnakohus võib otsusega:

1) jätta esimese astme kohtu otsuse muutmata ja apellatsiooni rahuldamata;

2) jätta esimese astme kohtu otsuse sisuliselt muutmata, tehes sellesse täpsustusi;

3) muuta esimese astme kohtu otsuse põhiosa, jättes välja selles esitatud asjaolusid;

4) tühistada esimese astme kohtu otsuse täies ulatuses või osaliselt ja teha uue kohtuotsuse.

(2) Ringkonnakohus võib määrusega:

1) tühistada kohtuotsuse ja lõpetada kriminaalmenetluse käesoleva seadustiku § 199 lõike 1 punktides 2–6 sätestatud kriminaalmenetlust välistavatel asjaoludel;

2) tühistada kohtuotsuse täies ulatuses või osaliselt ja saata kriminaalasja uuesti arutada esimese astme kohtule;

3) tühistada kokkuleppemenetluses tehtud kohtuotsuse täies ulatuses ja saata kriminaaltoimiku prokuratuurile.

[ RT I, 23.02.2011, 1 – jõust. 01.09.2011]


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid