Kriminaalmenetluse seadustik

Ava otsing

§ 418. Rahalise karistuse täitmisele pööramisest loobumine

(1) Süüdimõistetu elukoha järgse maakohtu täitmiskohtunik võib määrusega loobuda rahalise karistuse täitmisele pööramisest, kui:

1) süüdimõistetut on karistatud vangistusega teises kriminaalasjas ja vangistus on pööratud täitmisele;

2) rahalise karistuse täideviimine võib ohustada süüdimõistetu resotsialiseerumist;

3) esinevad käesoleva seadustiku §-s 416 sätestatud asjaolud.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud alustel võib täitmiskohtunik loobuda ka süüdimõistetult menetluskulude sissenõudmisest.

[ RT I 2005, 39, 308 – jõust. 01.01.2006]


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid