Kriminaalmenetluse seadustik

Ava otsing

3. peatükk. TÕENDAMINE


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin
  1. 1. jagu. Tõendamise ja tõendite kogumise üldtingimused
   1. § 60. Tõendatus ja üldtuntus
   2. § 61. Tõendite hindamine
   3. § 62. Tõendamisese
   4. § 63. Tõend
   5. § 64. Tõendite kogumise üldtingimused
   6. § 65. Reisil viibival laeval ja välisriigis saadud tõendid
  2. 2. jagu. Tunnistaja ülekuulamine
   1. § 66. Tunnistaja
   2. § 67. Tunnistaja turvalisuse tagamine
   3. § 671. Tunnistaja esindaja
   4. § 68. Tunnistaja ülekuulamine
   5. § 69. Kaugülekuulamine
   6. § 691. Ütluste deponeerimine
   7. § 70. Alaealise tunnistaja ülekuulamise erisused
   8. § 71. Ütluste andmisest keeldumine isiklikel põhjustel
   9. § 72. Ütluste andmisest keeldumine kutse- või muu tegevuse tõttu
   10. § 73. Riigisaladuse ja salastatud välisteabe kohta ütluste andmisest keeldumine
   11. § 74. Tunnistaja ülekuulamise protokoll
  3. 3. jagu. Kahtlustatava ülekuulamine
   1. § 75. Kahtlustatava ülekuulamine
   2. § 76. Kahtlustatava ülekuulamise protokoll
  4. 4. jagu. Vastastamine, ütluste seostamine olustikuga ja äratundmiseks esitamine
   1. § 77. Vastastamine
   2. § 78. Vastastamisprotokoll
   3. § 79. Ütluste seostamine olustikuga
   4. § 80. Ütluste ja olustiku seostamise protokoll
   5. § 81. Äratundmiseks esitamine
   6. § 82. Äratundmiseks esitamise protokoll
  5. 5. jagu. Vaatlus
   1. § 83. Vaatluse eesmärk ja vaatlusobjektid
   2. § 84. Sündmuskoha vaatlus
   3. § 85. Laiba vaatlus
   4. § 86. Dokumendi, muu objekti või asitõendi vaatlus
   5. § 87. Vaatlusprotokoll
   6. § 88. Isiku läbivaatus
   7. § 89. Posti- või telegraafisaadetise arest ja läbivaatus
   8. § 90. Posti- või telegraafisaadetise läbivaatuse protokoll
  6. 6. jagu. Läbiotsimine ja uurimiseksperiment
   1. § 91. Läbiotsimine
   2. § 92. Läbiotsimisprotokoll
   3. § 93. Uurimiseksperiment
   4. § 94. Uurimiseksperimendi protokoll
  7. 7. jagu. Eriteadmisi nõudvate asjaolude selgitamine
   1. § 95. Ekspert
   2. § 96. Eksperdi taandumise alused
   3. § 97. Eksperdi taandamine
   4. § 98. Eksperdi õigused ja kohustused
   5. § 99. Ekspertiisi tagamine
   6. § 100. Võrdlusmaterjali võtmine ekspertiisiks
   7. § 101. Ekspertiisimaterjali võtmise protokoll
   8. § 102. Kahtlustatava või süüdistatava sundpaigutamine raviasutusse
   9. § 103. Laiba väljakaevamine ametlikust matmiskohast
   10. § 104. Laiba matmiskohast väljakaevamise protokoll
   11. § 105. Ekspertiisi korraldamine
   12. § 106. Ekspertiisimäärus
   13. § 107. Ekspertiisiakti koostamine
   14. § 108. Ekspertiisist keeldumise akti koostamine
   15. § 109. Eksperdi ülekuulamine
   16. § 1091. Asjatundja
  8. 8. jagu. Tõendite kogumine jälitustoiminguga
   1. § 110. Jälitustoimingu lubatavus tõendite kogumisel
   2. § 111. Jälitustoiminguga saadud tõend
   3. § 112. Jälitustoiminguga tõendite kogumise üldtingimused
   4. § 113. Jälitustoimingu protokoll
   5. § 114. Jälitustoiminguks loa andmine
   6. § 115. Varjatud jälgimine, objekti varjatud läbivaatus ja asendamine
   7. § 116. Posti- või telegraafisaadetise varjatud läbivaatus
   8. § 117. Andmete kogumine üldkasutatavate tehniliste sidekanalite kaudu edastatavate sõnumite kohta
   9. § 118. Tehniliste sidekanalite kaudu edastatava teabe või muu teabe salajane pealtkuulamine või -vaatamine
   10. § 119. Kuriteo matkimine
   11. § 120. Politseiagent
   12. § 121. Jälitustoiminguga kogutud andmete tutvustamine
   13. § 122. Jälitustoiminguga kogutud teabetalletuse säilitamine ja hävitamine
  9. 9. jagu. Dokument ja asitõend
   1. § 123. Dokument
   2. § 124. Asitõend
   3. § 125. Asitõendi hoidmine
   4. § 126. Asitõendi ja konfiskeeritava vara suhtes võetavad meetmed