Kriminaalmenetluse seadustik

Ava otsing

§ 437. Rahvusvahelise kriminaalmenetlusalase koostöö kulude jagunemine

(1) Eesti Vabariik kannab taotleva ja täitva riigina kõik oma territooriumil tekkinud kulud, kui rahvusvahelistest lepingutest või täitva riigi otsusest ei tulene teisiti.

(2) Eesti Vabariik nõuab täitva riigina taotlevalt riigilt sisse:

1) Eestis ekspertide kaasamisega seonduvad kulud;

2) Eestis kaugülekuulamise korraldamisega ning ülekuulatavate ja tõlgi kaasamisega seonduvad kulud, kui taotleva riigiga ei lepita kokku teisiti;

3) Eestile tekkinud muud olulised või vältimatud kulud, mille ulatuses on taotleva riigiga kokku lepitud.

(3) Taotleva riigi taotluse alusel võib Eesti riik maksta kriminaalmenetlusalasele rahvusvahelisele koostööle kaasatud ekspertidele ja tunnistajatele avanssi.

(4) Taotleva riigina kannab Eesti Vabariik täitvas riigis tekkinud kulud, kui need on:

1) tekkinud käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud alustel ja korras;

2) seotud vahi all viibiva isiku ületoomisega.

[ RT I 2004, 54, 387 – jõust. 01.07.2004]


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid