Kriminaalmenetluse seadustik

Ava otsing

5. peatükk . MENETLUSDOKUMENDID, TÕLKIMINE JA ISIKU VÄLJAKUTSUMINE


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin
  1. 1. jagu. Menetlusdokumendid
   1. § 144. Menetlusdokumendi keel
   2. § 145. Määrus
   3. § 146. Uurimis- ja muu menetlustoimingu protokoll
   4. § 147. Protokollija
   5. § 148. Uurimis- või muu menetlustoimingu protokolli lisa
   6. § 149. Foto
   7. § 150. Film ning heli- ja videosalvestis
   8. § 151. Joonis
   9. § 152. Uurimis- või muu menetlustoimingu protokolli tutvustamine
   10. § 153. Kohtueelse menetluse kokkuvõte
   11. § 154. Süüdistusakt
   12. § 155. Kohtuistungi protokoll
   13. § 156. Kohtuistungi heli- ja videosalvestamine
   14. § 1561. Kohtuistungi salvestise ja protokolliga tutvumine
   15. § 157. Kohtuistungi sekretär
   16. § 158. Kohtuistungi protokolli parandamise taotlus
   17. § 159. Kohtuotsus
   18. § 160. Dokumendi taastamine
   19. § 1601. Kriminaaltoimik
   20. § 1602. Digitaalsete dokumentide edastamine
   21. § 1603. Nõuded dokumentidele
   22. § 1604. Väljakirjutuste tegemine ja koopia saamine
  2. 2. jagu. Tõlkimine
   1. § 161. Tõlk
   2. § 162. Tõlgi taandumise alused ja tõlgi taandamine
  3. 3. jagu. Isiku väljakutsumine ja kohtuistungi aja avaldamine
   1. § 163. Kutse
   2. § 1631. Isiku väljakutsumine üldmenetluses maakohtus
   3. § 164. Kutse kättetoimetamise üldkord
   4. § 165. Kirjaliku kutse kättetoimetamise kord
   5. § 166. Kutse edastamine kinnipeetavale isikule
   6. § 167. Kutse edastamine kaitseväeteenistuses viibivale isikule
   7. § 168. Kutse edastamine ajalehekuulutuse kaudu
   8. § 169. Kutse edastamine isikule, kelle asukoht ei ole teada
   9. § 1691. Kohtuistungi toimumise aja avaldamine kohtu veebilehel
   10. § 170. Kutsutu ilmumata jäämise mõjuvad põhjused