Kriminaalmenetluse seadustik

Ava otsing

§ 287. Tunnistaja ülekuulamine

(1) Tunnistaja ülekuulamisel järgitakse käesoleva seadustiku § 288.

(2) Tunnistaja kuulatakse üle ülekuulamata tunnistajate juuresolekuta.

(3) [Kehtetu – RT I 2008, 32, 198 – jõust. 15.07.2008]

(4) Leppenimega tunnistaja kuulatakse üle telefonitsi käesoleva seadustiku § 67 lõikes 5 ja § 69 lõike 2 punktis 2 sätestatud korras. Menetlusosalised esitavad oma küsimused leppenimega tunnistajale kohtuniku kaudu.

(5) Kohus võib poole taotlusel või omal algatusel lubada kaugülekuulamist käesoleva seadustiku §-s 69 sätestatud korras või kasutada tunnistajat süüdistatava eest varjavat vaheseina.

(6) Ülekuulatud tunnistaja võib istungisaalist lahkuda vaid kohtu loal.


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid