Kriminaalmenetluse seadustik

Ava otsing

§ 88. Isiku läbivaatus

(1) Isiku läbivaatusel selgitatakse:

1) kas isiku kehal, rõivastel või jalatsitel on kuriteojälgi, mis on tema kahtlustatavaks tunnistamise alus;

2) tervisekahjustuse laad, vigastuse paiknemine ja vigastuse muud tunnused;

3) kahtlustatava, kannatanu või tunnistaja keha iseärasused või kehal leiduvad eritunnused, mis on vaja talletada kriminaalasja lahendamiseks;

4) kas isiku juures või tema kehasse peidetuna on asitõendina kasutatavaid asju;

5) muid kriminaalasja tõendamiseseme asjaolusid.

(2) Kui isiku läbivaatuse eesmärk on avastada tema kehal kuriteojälgi, osaleb läbivaatusel kohtuarst või tervishoiutöötaja või muu asjatundja.

(3) Isiku läbivaatusel on lubatud võtta temalt proove ja ekspertiisimaterjali. Proove ja ekspertiisimaterjali võttes järgitakse käesoleva seadustiku §-s 100 sätestatut.

(4) Isiku läbivaatuse protokolli kantakse:

1) isiku kehal, rõivastel või jalatsitel avastatud kuriteojälgede kirjeldus;

2) isiku kehal leiduvate iseärasuste või eritunnuste kirjeldus;

3) uurimistoimingus avastatud ja asitõendina kasutatavate objektide nimetused.

(5) Isiku läbivaatuse protokollis ei ole lubatud teha järeldusi tervisekahjustuse laadi ja vanuse ning tervisekahjustuse tekitamise viisi või vahendi kohta.

[ RT I, 23.02.2011, 1 – jõust. 01.09.2011]

[ RT I 2004, 46, 329 – jõust. 01.07.2004]


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid