Kriminaalmenetluse seadustik

Ava otsing

19. peatükk. RAHVUSVAHELINE KOOSTÖÖ KRIMINAALMENETLUSES


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin
  1. 1. jagu. Üldsätted
   1. § 433. Üldpõhimõtted
   2. § 434. Taotlev riik ja täitev riik
   3. § 435. Rahvusvaheliseks kriminaalmenetlusalaseks koostööks pädevad õigusasutused
   4. § 436. Rahvusvahelise kriminaalmenetlusalase koostöö lubamatus
   5. § 437. Rahvusvahelise kriminaalmenetlusalase koostöö kulude jagunemine
  2. 2. jagu. Väljaandmine
   1. 1. jaotis. Isiku väljaandmine välisriigile
    1. § 438. Väljaandmise lubatavus
    2. § 439. Välisriigile isiku väljaandmise üldtingimused
    3. § 440. Välisriigile isiku väljaandmist välistavad või piiravad asjaolud
    4. § 441. Väljaandmistaotluste paljusus
    5. § 442. Nõuded Eesti Vabariigist isiku väljaandmise taotlusele
   2. 2. jaotis. Välisriigile isiku väljaandmise menetlus
    1. § 443. Välisriigile isiku väljaandmise menetluse staadiumid
    2. § 444. Justiitsministeeriumi toimingud eelmenetluses
    3. § 445. Riigiprokuratuuri toimingud eelmenetluses
    4. § 446. Väljaandmise õigusliku lubatavuse kontrollimise kohtualluvus
    5. § 447. Väljaandmisvahistamine
    6. § 448. Kaitsja osavõtt väljaandmismenetlusest
    7. § 449. Lihtsustatud väljaandmismenetlus
    8. § 450. Väljaandmise õigusliku lubatavuse kohtulik kontrollimine
    9. § 451. Kohtulahendid väljaandmise õigusliku lubatavuse kohtulikul kontrollimisel
    10. § 4511. Väljaandmise õigusliku lubatavuse kontrollimisel tehtud määruse vaidlustamine
    11. § 452. Väljaandmise otsustamine
    12. § 4521. Väljaandmisotsuse vaidlustamine
    13. § 453. Väljaandmise edasilükkamine ja ajutine väljaandmine
    14. § 454. Väljaantava isiku üleandmine
    15. § 455. Väljaandmise laiendamine
    16. § 456. Väljaantud isiku läbisõiduluba
   3. 3. jaotis. Väljaandmise taotlemine välisriigilt
    1. § 457. Välisriigilt isiku väljaandmise taotlemise menetluse alustamine
    2. § 458. Nõuded välisriigile esitatavale isiku väljaandmise taotlusele
    3. § 459. Väljaandmistaotluse esitamine
  3. 3. jagu. Vastastikune abistamine kriminaalasjades
   1. § 460. Nõuded abistamistaotlusele
   2. § 461. Abistamistaotluse täitmise lubamatus
   3. § 462. Välisriigilt saabunud abistamistaotluse menetlemine Justiitsministeeriumis ja Riigiprokuratuuris
   4. § 463. Välisriigilt saabunud abistamistaotluse täitmine
   5. § 464. Abistamistaotluse esitamine välisriigile
   6. § 465. Välisriigile esitatud abistamistaotluse alusel Eestisse saabunud isiku puutumatus
   7. § 466. Vabaduspiiranguga isiku ajutine üleandmine välisriigile
   8. § 467. Välisriigis viibiva vabaduspiiranguga isiku ajutise ülevõtmise taotlemine
   9. § 468. Välisriigis viibiva isiku kaugülekuulamine
   10. § 469. Vara välisriigilt väljanõudmine
   11. § 470. Vara väljaandmine välisriigile
   12. § 471. Riikidevaheline uurimisrühm
   13. § 472. Piiriülene jälgimine
   14. § 473. Omaalgatuslik teabeedastus
  4. 4. jagu. Kriminaalmenetluse üleandmine ja ülevõtmine
   1. § 474. Kriminaalmenetluse üleandmine
   2. § 475. Kriminaalmenetluse ülevõtmine
  5. 5. jagu. Välisriigi kohtuotsuse ja muu asutuse otsuse tunnustamine ja täitmine
   1. § 476. Abistamine välisriigi kohtuotsuse ja muu asutuse otsuse tunnustamisel ja täitmisel
   2. § 477. Abistamise ulatus
   3. § 478. Välisriigilt saabunud kohtuotsuse täitmise taotluse menetlemine Justiitsministeeriumis
   4. § 479. Vahistamine ja vahistuses pidamine välisriigi kohtuotsuse täitmiseks
   5. § 480. Kaitsja osavõtt välisriigi kohtuotsuse tunnustamisel ja täitmisel
   6. § 481. Kohtualluvus välisriigi kohtuotsuse või muu asutuse otsuse tunnustamisel
   7. § 482. Välisriigi kohtuotsuse tunnustamise menetlus kohtus
   8. § 483. Kohtu tehtavad määrused välisriigi kohtuotsuse tunnustamisel ja täitmisele pööramisel
   9. § 484. Välisriigis mõistetud karistuse täpsustamine
   10. § 4841. Välisriigis mõistetud rahalise karistuse asendamine
   11. § 485. Välisriigi kohtuotsuse täpsustamise määrus
   12. § 486. Täpsustatud karistuse täitmine
   13. § 487. Välisriigis kohtuotsusega mõistetud rahalise karistuse, varalise karistuse ja konfiskeerimise täitmise erisused
   14. § 4871. Välisriigi kohtuotsuse täitmise lõpetamine
   15. § 4872. Välisriigi muu asutuse määratud rahalise karistuse ja rahatrahvi tunnustamine ja täitmine
  6. 6. jagu. Eesti kohtuotsuse ja muu asutuse otsuse tunnustamise ja täitmise taotlemine
   1. § 488. Eesti kohtuotsuse ja muu asutuse otsuse tunnustamise ja täitmise taotlemine välisriigilt
  7. 7. jagu. Rahvusvaheline Kriminaalkohus
   1. § 489. Koostöö Rahvusvahelise Kriminaalkohtuga
  8. 71. jagu. Eurojust
   1. § 4891. Koostöö Eurojustiga
  9. 8. jagu. Loovutamine
   1. 1. jaotis. Üldsätted
    1. § 490. Euroopa vahistamismäärus
    2. § 491. Loovutamise üldtingimused
    3. § 492. Isiku loovutamist välistavad ja piiravad asjaolud
    4. § 493. Loovutamise laiendamine
    5. § 494. Loovutamine ja väljaandmine kolmandale riigile
    6. § 495. Taotluste paljusus
    7. § 496. Loovutatud isiku läbisõiduluba
    8. § 497. Vara loovutamine
   2. 2. jaotis. Loovutamismenetlus
    1. § 498. Euroopa vahistamismääruse täitmiseks pädevad asutused
    2. § 499. Loovutamisvahistamine
    3. § 500. Euroopa vahistamismääruse edastamise kanalid
    4. § 501. Kaitsja osavõtt loovutamismenetlusest
    5. § 502. Kohtulik loovutamismenetlus
    6. § 503. Kohtulahendid loovutamismenetluses
    7. § 504. Loovutamismenetluses tehtud määruse vaidlustamine
    8. § 505. Isiku üleandmine
    9. § 506. Loovutamise edasilükkamine ja ajutine loovutamine
   3. 3. jaotis. Vahistamismääruse esitamine Euroopa Liidu liikmesriigile
    1. § 507. Euroopa vahistamismääruse esitamine
    2. § 508. Euroopa vahistamismääruse sisu, vorm ja edastamise viis
  10. 9. jagu. Vara arestimine ja tõendi hoiulevõtmine Euroopa Liidu liikmesriikides
   1. 1. jaotis. Üldsätted
    1. § 5081. Euroopa määrus vara arestimise ja tõendi hoiulevõtmise kohta
    2. § 5082. Euroopa arestimismäärusega kaasnev abistamistaotlus
    3. § 5083. Euroopa arestimismääruse täitmist välistavad ja piiravad asjaolud
    4. § 5084. Kahju hüvitamine
    5. § 5085. Teavitamine
   2. 2. jaotis. Euroopa arestimismääruse täitmine
    1. § 5086. Euroopa arestimismääruse menetlemiseks pädev asutus

    2. § 5087. Euroopa arestimismääruse täitmise otsustamine
    3. § 5088. Euroopa arestimismääruse täitmine
    4. § 5089. Euroopa arestimismääruse täitmise edasilükkamine
    5. § 50810. Euroopa arestimismääruse täitmisel tehtud lahendi ja toimingu vaidlustamine
   3. 3. jaotis. Euroopa arestimismääruse esitamine Euroopa Liidu liikmesriigile
    1. § 50811. Euroopa arestimismääruse koostamine
    2. § 50812. Euroopa arestimismääruse esitamise vorm ja edastamise viis