Kriminaalmenetluse seadustik

Ava otsing

18. peatükk. KOHTULAHENDI JÕUSTUMINE JA TÄITMISELE PÖÖRAMINE


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin
  1. 1. jagu. Üldsätted
   1. § 408. Kohtuotsuse ja -määruse jõustumine
   2. § 4081. Jõustunud kohtuotsuse ja -määruse avalikustamine
   3. § 409. Kohtuotsuse ja -määruse kohustuslikkus
   4. § 410. Kohtuotsuse ja -määruse täitmise lubatus
   5. § 411. Kohtuotsuse ja -määruse täitmisele pööramine
   6. § 412. Kohtuotsuse ja -määruse täitmisele pööramise tähtaeg
   7. § 413. Mitme kohtuotsuse täitmisele pööramine
  2. 2. jagu. Karistuse täitmisele pööramine
   1. § 414. Vangistuse täitmisele pööramine
   2. § 415. Vangistuse täitmisele pööramise edasilükkamine
   3. § 416. Vangistuse täitmisele pööramisest loobumine
   4. § 417. Rahalise karistuse täitmisele pööramine ja täitmine
   5. § 418. Rahalise karistuse täitmisele pööramisest loobumine
   6. § 419. Üldkasuliku töö täitmisele pööramine ja täitmine
   7. § 4191. Elektroonilise valve täitmisele pööramine ja täitmine
   8. § 4192. Ravi täitmisele pööramine
   9. § 420. Tegutsemiskeelu ja ettevõtluskeelu täitmisele pööramine, täitmisele pööramise edasilükkamine ja täitmisele pööramisest loobumine
   10. § 421. Muu lisakaristuse täitmisele pööramine
   11. § 4211. Konfiskeeritud vara ja riigi omandisse läinud asitõendite üleandmise kord
  3. 3. jagu. Asjade tagastamine ja kriminaalmenetluse kulude sissenõudmine
   1. § 422. Asjade tagastamine ja vara aresti alt vabastamine
   2. § 423. Kriminaalmenetluse kulude sissenõudmine
  4. 4. jagu. Kohtulahendi täitmisel tekkivate küsimuste lahendamine
   1. § 424. Rahalise karistuse tasumise pikendamine ja ajatamine
   2. § 425. Süüdimõistetu ennetähtaegne karistuse kandmisest vabastamine tema haiguse tõttu
   3. § 426. Tingimisi enne tähtaega vangistusest vabastamine
   4. § 4261. Karistusjärgse käitumiskontrolli kohaldamine
   5. § 4262. Karistusjärgse kinnipidamise põhjendatuse kontroll ja kohaldamise lõpetamine
   6. § 427. Kriminaalhoolduse täitmisel tekkivate küsimuste lahendamine
   7. § 4271. Kohustuste täitmisel tekkivate küsimuste lahendamine
   8. § 428. Üldkasuliku töö täitmisel tekkivate küsimuste lahendamine
   9. § 4281. Ravi kohaldamisel tekkivate küsimuste lahendamine
   10. § 429. Süüdimõistetu vahistamise alused ja vahistamise kord
   11. § 430. Alla kaheksateistaastasele isikule kohaldatava mõjutusvahendi liigi muutmine või tähtaja pikendamine
   12. § 431. Kohtulahendi täitmisel tekkivate küsimuste lahendamine
   13. § 432. Kohtulahendi täitmisel tekkinud küsimuste läbivaatamise kord