Kriminaalmenetluse seadustik

Ava otsing

8. peatükk. KOHTUEELNE MENETLUS


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin
  1. 1. jagu. Kriminaalmenetluse alustamine ja lõpetamine
   1. § 193. Kriminaalmenetluse alustamine
   2. § 194. Kriminaalmenetluse ajend ja alus
   3. § 195. Kuriteoteade
   4. § 196. Vägivaldsest surmast teatamine
   5. § 197. Kuriteole viitav muu teave
   6. § 198. Kuriteoteatele vastamine
   7. § 199. Kriminaalmenetlust välistavad asjaolud
   8. § 200. Kriminaalmenetluse lõpetamine kriminaalmenetlust välistava asjaolu ilmnemisel
   9. § 2001. Kriminaalmenetluse lõpetamine kuriteo toimepannud isiku tuvastamatuse tõttu
   10. § 201. Materjalide saatmine alaealiste komisjonile
   11. § 202. Kriminaalmenetluse lõpetamine avaliku menetlushuvi puudumise korral ja kui süü ei ole suur
   12. § 203. Kriminaalmenetluse lõpetamine karistuse ebaotstarbekuse tõttu
   13. § 2031. Kriminaalmenetluse lõpetamine leppimise tõttu
   14. § 2032. Lepitusmenetlus
   15. § 204. Kriminaalmenetluse lõpetamine välisriigi kodaniku toimepandud kuriteos või välisriigis toimepandud kuriteos
   16. § 205. Kriminaalmenetluse lõpetamine seoses isikult tõendamiseseme asjaolude väljaselgitamisel saadud abiga
   17. § 2051. Kriminaalmenetluse lõpetamine konkurentsialase kuriteo korral
   18. § 2052. Kriminaalmenetluse lõpetamine seoses menetluse mõistliku aja möödumisega
   19. § 206. Kriminaalmenetluse lõpetamise määrus
   20. § 207. Kriminaalmenetluse alustamata jätmise või lõpetamise vaidlustamine Riigiprokuratuuris
   21. § 208. Kriminaalmenetluse alustamata jätmise või lõpetamise vaidlustamine ringkonnakohtus
   22. § 209. Kriminaaltoimiku arhiivimine
   23. § 210. E-toimiku menetlemise infosüsteem
  2. 2. jagu. Kohtueelse menetluse üldtingimused
   1. § 211. Kohtueelse menetluse eesmärk
   2. § 212. Uurimisalluvus
   3. § 213. Prokuratuur kohtueelses menetluses
   4. § 214. Kohtueelse menetluse andmete avaldamise tingimused
   5. § 215. Uurimisasutuse ja prokuratuuri määruste ning nõuete kohustuslikkus
   6. § 216. Kriminaalasjade ühendamine ja eraldamine
  3. 3. jagu. Isiku kahtlustatavana kinnipidamine
   1. § 217. Isiku kahtlustatavana kinnipidamine
   2. § 218. Isiku kahtlustatavana kinnipidamise protokoll
   3. § 219. Kahtlustatavana kinnipidamise asendamine
  4. 4. jagu. Kohtueelse menetluse lõpuleviimine
   1. § 220. Andmete nõudmine keskmise päevasissetuleku arvutamiseks
   2. § 221. Andmete nõudmine varalise karistuse mõistmiseks ja kuriteoga saadud vara konfiskeerimiseks
   3. § 2211. Andmete nõudmine sõltuvusravi kohaldamiseks
   4. § 222. Uurimisasutuse toimingud kohtueelse menetluse lõpuleviimisel
   5. § 223. Prokuratuuri toimingud kriminaaltoimiku saamise korral
   6. § 224. Kriminaaltoimiku esitamine kaitsjale, kannatanule ja tsiviilkostjale tutvumiseks
   7. § 2241. Toimiku tutvustamine kahtlustatavale või süüdistatavale
   8. § 225. Taotluste esitamine ning lahendamine
   9. § 226. Süüdistusakti koostamine ja kohtusse saatmine
   10. § 227. Kaitsja toimingud kohtueelse menetluse lõpuleviimisel
  5. 5. jagu. Uurimisasutuse ja prokuratuuri tegevuse peale kaebamine
   1. § 228. Uurimisasutuse ja prokuratuuri tegevuse peale kaebamine
   2. § 229. Kaebuse lahendamine prokuratuuris ja Riigiprokuratuuris
   3. § 230. Kaebuse esitamine maakohtule
   4. § 231. Kaebuse lahendamine maakohtus
   5. § 232. Kaebusest loobumine