Kriminaalmenetluse seadustik

Ava otsing

§ 163. Kutse

(1) Kutses märgitakse:

1) kutsutava isiku nimi;

2) kutsuja ametinimetus, nimi ning kontaktandmed;

3) kutsumise põhjus ja kellena isik välja kutsutakse;

4) juriidilise isiku kutsumise korral, kas kutse on seaduslikule esindajale või esindajale;

5) ilmumise kohustuslikkus;

6) ilmumise aeg ja koht;

7) kriminaalasja number;

8) kohustus teatada ilmumata jäämisest ja selle põhjusest;

9) ilmumata jäämise tagajärjed.

(2) Kutse lõpposa sisaldab teatist, mis täidetakse, kui kutse antakse isikule allkirja vastu üle. Teatises märgitakse kutse vastuvõtnud isiku nimi, tema allkiri kutse vastuvõtmise kohta, kutse kättesaamise kuupäev ning kutsutava äraolekul kutse vastuvõtnud isiku kohustus anda kutse kutsutavale esimesel võimalusel üle või teatada kutsujale kutse edastamise võimatusest. Kutse vastuvõtmisest keeldumise kohta teeb kutse kättetoimetaja kutse lõpposas olevale teatisele märke, mida kinnitab oma allkirjaga.

(3) Kui isik kutsutakse menetleja juurde käesoleva seadustiku §-s 164 sätestatud korras, märgitakse käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud teatisele telefoni, faksi või muu sidevahendi number, millel on kutse edastatud.


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid