Kriminaalmenetluse seadustik

Ava otsing

§ 113. Jälitustoimingu protokoll

(1) Jälitustoiminguga saadud teave vormistatakse jälitusprotokollis, kuhu kantakse:

1) jälitustoimingu teinud asutuse nimetus;

2) jälitustoimingu aeg ja koht;

3) selle isiku nimi, kelle suhtes jälitustoiming tehti;

4) jälitustoiminguga kogutud teave.

(2) Käesoleva seadustiku §-s 120 nimetatud jälitustoimingu protokolli kantakse käesoleva lõike 1 punktides 1, 2 ja 4 loetletud andmed.

(3) Jälitusprotokollile kirjutab alla jälitustoimingu teinud asutuse juht või tema määratud ametnik.

(4) Jälitusprotokollile lisatakse vajaduse korral jälitustoiminguga saadud foto, film, heli- või videosalvestis või muu teabetalletus.


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid