Kriminaalmenetluse seadustik

Ava otsing

§ 402. Kolmanda isiku õigused ja kohustused

(1) Kolmandal isikul on õigus:

1) esitada tõendeid;

2) esitada taotlusi ja kaebusi;

3) tutvuda menetlustoimingu protokolliga ning teha menetlustoimingu tingimuste, käigu ja tulemuste kohta avaldusi, mis protokollitakse;

4) tutvuda kriminaaltoimiku materjalidega käesoleva seadustiku §-s 224 sätestatud korras;

5) võtta osa kohtulikust arutamisest.

(2) Kui kriminaalmenetluses otsustatakse kolmanda isiku vara konfiskeerimine, on kolmandal isikul käesoleva seadustiku § 34 lõike 1 punktides 1, 2 ja 5 sätestatud kahtlustatava õigused, arvestades konfiskeerimise erisustega.

(3) Kolmas isik on kohustatud:

1) ilmuma uurimisasutuse, prokuratuuri või kohtu kutsel;

2) osalema menetlustoimingus ning alluma uurimisasutuse, prokuratuuri ja kohtu korraldustele.

[ RT I 2007, 2, 7 – jõust. 01.02.2007]


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid