Kriminaalmenetluse seadustik

Ava otsing

§ 372. Teistmismenetlus

Teistmismenetluses järgitakse käesoleva seadustiku §-de 352–3602 ja 363 sätteid, arvestades käesoleva peatüki erisusi.

[ RT I, 23.02.2011, 1 – jõust. 01.09.2011]


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid