Kriminaalmenetluse seadustik

Ava otsing

§ 4192. Ravi täitmisele pööramine

(1) Sõltuvusravi täitmisele pööramiseks saadetakse kohtuotsus või määrus süüdimõistetu elukoha järgsele kriminaalhooldusosakonnale, kelle pädevuses on süüdimõistetule ettenähtud sõltuvusravi kohaldamise ettevalmistamine ning süüdimõistetu suunamine sõltuvusravi kohaldava tervishoiuteenuse osutaja juurde.

(2) Kui süüdimõistetu nõustub karistusseadustiku § 74 või 76 kohaselt karistusest tingimisi vabastamisel või vangistusest tingimisi ennetähtaegsel vabastamisel võtma endale kohustuse alluda katseajal karistusseadustiku § 75 lõike 2 punkti 5 kohaselt narkomaania ravile, kohaldatakse käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud korda.

(3) Sõltuvusravi ning karistusest tingimisi vabastamisel või vangistusest tingimisi ennetähtaegsel vabastamisel kohaldatava narkomaania ravi ettevalmistamise ning täitmise järelevalve korra kehtestab justiitsminister määrusega.

(4) Sõltuvusravi kohaldamise ravi- ja rehabilitatsiooninõuded kehtestab sotsiaalminister määrusega.

[ RT I, 23.02.2011, 2 – jõust. 05.04.2011]


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid