Kriminaalmenetluse seadustik

Ava otsing

12. peatükk. KASSATSIOONIMENETLUS


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin
  1. 1. jagu. Riigikohtusse kaebamine
   1. § 344. Kassatsiooniõigus
   2. § 345. Kassatsioonitähtaeg
   3. § 346. Kassatsiooni alused
   4. § 347. Kassatsioon
   5. § 3471. Kassatsiooni muutmine
   6. § 348. Kohtutoimiku väljastamise lubamatus ja toimikuga tutvumine
  2. 2. jagu. Eelmenetlus Riigikohtus
   1. § 3481. Kassatsioonist teatamine ja kassatsioonivastus
   2. § 349. Kassatsiooni menetlusse võtmise otsustamine
   3. § 350. Kassatsiooni käiguta ja läbi vaatamata jätmine
   4. § 351.
  3. 3. jagu. Kriminaalasja läbivaatamine Riigikohtus
   1. § 352. Kriminaalasja kassatsiooni korras läbivaatamise kord
   2. § 353. Kohtukoosseis kriminaalasja kassatsiooni korras läbivaatamisel
   3. § 354. Kriminaalasja läbivaatamine kriminaalkolleegiumi kogu koosseisus
   4. § 355. Kriminaalasja läbivaatamine Riigikohtu erikogus
   5. § 356. Kriminaalasja läbivaatamine Riigikohtu üldkogus
   6. § 3561. Kriminaalasja üleandmine Riigikohtus
   7. § 357. Riigikohtu istungi rakendamine
   8. § 358. Kassatsioonist loobumine
   9. § 359. Kriminaalasja materjali ettekandmine
   10. § 360. Kassatsioonimenetluse poolte arvamuste ärakuulamine ja kohtuistungi lõpetamine
   11. § 3601. Riigikohtu kirjalikud küsimused
   12. § 3602. Kriminaalasja kassatsiooni korras läbivaatamise piirid
   13. § 361. Riigikohtu pädevus otsuse tegemisel
   14. § 362. Kohtuotsuse kassatsiooni korras tühistamise alused
   15. § 363. Riigikohtu otsus
   16. § 364. Riigikohtu otsuse kohustuslikkus