Kriminaalmenetluse seadustik

Ava otsing

§ 458. Nõuded välisriigile esitatavale isiku väljaandmise taotlusele

(1) Välisriigile esitatav isiku väljaandmise taotlus adresseeritakse selle riigi pädevale õigusasutusele.

(2) Taotluses märgitakse:

1) väljaantava isiku nimi, isikukood ja kodakondsus;

2) selle kuriteo asjaolud ja kvalifikatsioon, milles kahtlustatavana, süüdistatavana või süüdimõistetuna isiku väljaandmist taotletakse;

3) isikule tõkendina vahistamise kohaldamise kuupäev;

4) isiku välisriigis kinnipidamise kuupäev;

5) viide väljaandmise Euroopa konventsioonile või õigusabilepingule.

(3) Välisriigile esitatavale isiku väljaandmise taotlusele lisatakse käesoleva seadustiku § 442 lõikes 2 loetletud dokumendid ning väljaandmistaotluse ja selle lisade tõlge täitva riigi määratud keelde.


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid