Kriminaalmenetluse seadustik

Ava otsing

§ 209. Kriminaaltoimiku arhiivimine

(1) Kui kriminaalmenetlus lõpetatakse käesoleva seadustiku §-des 200–2051 sätestatud alustel, antakse kriminaaltoimik arhiivi.

(11) Üldmenetluses kohtusse saadetud kriminaalasjas antakse kriminaaltoimik arhiivi kohtulahendi jõustumisel.

(2) Kriminaaltoimiku arhiivimise korra ja toimiku säilitamise tähtajad kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega.

[RT I, 23.02.2011, 1 – jõust. 01.09.2011]

[RT I 2010, 8, 34 – jõust. 27.02.2010]


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid