Kriminaalmenetluse seadustik

Ava otsing

§ 190. Kriminaalmenetluse kulude hüvitamise otsustuse sisu

Kriminaalmenetluse kulude hüvitamise otsustuses määrab menetleja:

1) kes menetluskulud hüvitab ja kui suur on menetluskuludest igaühe osa absoluutsummana või kui see ei ole võimalik, siis murdosana väljendatult;

2) erikulude suuruse ja erikulud hüvitama kohustatud isiku;

3) alusetult vahi all viibitud päevade arv, hüvitise saamise põhjendatus ja alused.

[ RT I 2004, 46, 329 – jõust. 01.07.2004]


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid