Kriminaalmenetluse seadustik

Ava otsing

§ 206. Kriminaalmenetluse lõpetamise määrus

(1) Kriminaalmenetluse lõpetamise määruses märgitakse:

1) kriminaalmenetluse lõpetamise alus käesoleva seadustiku §-de 200–2051 järgi;

2) kohaldatud tõkendi või muu kriminaalmenetluse tagamise vahendi tühistamine;

3) asitõendite või äravõetud või konfiskeerimisele kuuluvate objektidega toimimise viis;

4) vahistuse kestus;

5) kriminaalmenetluse kulude hüvitamise otsustus;

6) kriminaalmenetluse lõpetamise määruse edasikaebamise kord.

(11) Kriminaalmenetluse lõpetamisel võib jätta määruses käesoleva seadustiku § 145 lõike 3 punktis 1 nimetatud põhjenduse esitamata. Lihtsustatud määruses märgitakse kannatanu õigus esitada kümne päeva jooksul alates määruse saamisest menetlejale taotlus põhistatud määruse saamiseks. Viieteistkümne päeva jooksul taotluse saamisest koostab menetleja põhistatud määruse.

(2) Kriminaalmenetluse lõpetamise määruse koopia tuleb viivitamata saata:

1) kuriteoteate esitanud isikule;

2) kahtlustatavale või süüdistatavale ning tema kaitsjale;

3) kannatanule või tema esindajale;

4) tsiviilkostjale või tema esindajale.

(3) Kannatanul on õigus tutvuda kriminaaltoimikuga kriminaalmenetluse lõpetamise määruse koopia saamisest alates kümne päeva jooksul.

(4) Kriminaalmenetluse lõpetamise määruse koopia võib alluvuse korras saata asjaomasele asutusele, kes otsustab väärteo- või distsiplinaarmenetluse alustamise.

(5) Käesoleva seadustiku § 202 või 203 alusel kriminaalmenetluse lõpetamise määrus avalikustatakse käesoleva seadustiku §-s 4081 sätestatud korras, asendades kahtlustatava nime ja isikuandmed initsiaalide või tähemärgiga.

[RT I, 23.02.2011, 1 – jõust. 01.09.2011]

[RT I 2010, 8, 34 – jõust. 27.02.2010]

[RT I 2008, 32, 198 – jõust. 01.01.2010]

[RT I 2007, 2, 7 – jõust. 01.02.2007]

[RT I 2006, 63, 466 – jõust. 01.02.2007]


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid