Kriminaalmenetluse seadustik

Ava otsing

§ 350. Kassatsiooni käiguta ja läbi vaatamata jätmine

(1) Kui kassatsioon ei ole käesoleva seadustiku § 347 nõuete kohane või ilmneb muu kassatsioonimenetlust takistav oluline asjaolu, mida on võimalik kõrvaldada, jätab Riigikohus määrusega kassatsiooni käiguta ja annab kassaatorile tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.

(2) Riigikohus koostab kassatsiooni läbi vaatamata jätmise määruse ja tagastab kassatsiooni kassaatorile, kui:

1) kassatsioon on esitatud pärast käesoleva seadustiku §-s 345 sätestatud kassatsioonitähtaja möödumist ja kassaator ei ole tähtaja ennistamist taotlenud või kui Riigikohus on jätnud tähtaja ennistamata;

2) kassatsiooni on esitanud isik, kellel käesoleva seadustiku § 344 lõike 3 järgi ei ole selleks õigust;

3) kassaator ei ole määratud tähtajaks kõrvaldanud kassatsiooni puudusi;

4) kohtuistungi alguseks on kassatsioonist loobutud.

[ RT I, 23.02.2011, 1 – jõust. 01.09.2011]


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid