Kriminaalmenetluse seadustik

Ava otsing

§ 132. Vahistamismäärus

(1) Vahistamismääruses märgitakse:

1) vahistatava isiku nimi ja elukoht;

2) selle kuriteo asjaolud, mille toimepanemises isikut kahtlustatakse või süüdistatakse, ja teo kvalifikatsioon;

3) vahistamise alus viitega käesoleva seadustiku §-le 130 või 429;

4) vahistamise põhjendus.

(2) Vahistamismäärus lisatakse kriminaaltoimikusse ning määruse koopia edastatakse vahistatule.

[ RT I 2004, 46, 329 – jõust. 01.07.2004]


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid