Kriminaalmenetluse seadustik

Ava otsing

§ 153. Kohtueelse menetluse kokkuvõte

(1) Kohtueelse menetluse kokkuvõttes märgitakse:

1) koostamise kuupäev ja koht;

2) uurimisasutuse ametniku ametinimetus ja nimi;

3) kriminaalasja nimetus;

4) kahtlustatava nimi, elu- või asukoht ja aadress, isikukood või selle puudumisel sünniaeg, kodakondsus, haridus, emakeel ning töökoht või õppeasutus;

5) kahtlustatava karistatus;

6) kahtlustatavale kohaldatud tõkend ja selle kestus;

7) kohtueelses menetluses selgitatud tõendamiseseme asjaolud, mis on loetletud käesoleva seadustiku § 62 punktis 1;

8) tõendite loetelu;

9) asitõendite ja salvestiste loetelu ning andmed nende asukoha kohta;

10) andmed konfiskeerimise tagamiseks arestitud objektide kohta;

11) andmed tsiviilhagi ja selle tagamise kohta;

12) andmed kuriteoga saadud vara kohta.

(2) Kohtueelse menetluse kokkuvõttele kirjutab alla ja selle kuupäevastab uurimisasutuse ametnik.

[RT I 2004, 46, 329 – jõust. 01.07.2004]


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid