Kriminaalmenetluse seadustik

Ava otsing

§ 394. Tõendamiseseme asjaolud

Tõendamiseseme asjaolud käesoleva seadustiku §-s 393 nimetatud isiku puhul on:

1) õigusvastane tegu;

2) süüdimatu seisund õigusvastase teo toimepanemise ajal, haigestumine pärast kohtuotsuse tegemist, kuid enne karistuse ärakandmist või karistusjärgse kinnipidamise ajal või haigestumine kohtueelse menetluse või kohtumenetluse ajal;

3) vaimne seisund kriminaalmenetluse ajal;

4) tema edasise käitumise ohtlikkus iseendale või ühiskonnale;

5) psühhiaatrilise sundravi kohaldamise vajadus.

[RT I 2009, 39, 261 – jõust. 24.07.2009]


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid