Kriminaalmenetluse seadustik

Ava otsing

2. peatükk. KRIMINAALMENETLUSE SUBJEKTID


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin
  1. § 16. Menetlejad ja menetlusosalised
  2. § 17. Kohtumenetluse pooled
  3. 1. jagu. Kohus
   1. § 18. Maakohtu koosseis
   2. § 19. Ringkonnakohtu koosseis
   3. § 20. Riigikohtu koosseis
   4. § 21. Eeluurimiskohtunik
   5. § 22. Täitmiskohtunik
   6. § 23. Hääletamine kollegiaalses kohtukoosseisus ja kohtuniku eriarvamus
   7. § 24. Üldine kohtualluvus kriminaalasja arutamisel maakohtus
   8. § 25. Erandlik kohtualluvus kriminaalasja arutamisel maakohtus
   9. § 26. Ühendatud kriminaalasja kohtualluvus
   10. § 27. Kohtunikku puudutava kriminaalasja kohtualluvus
   11. § 271. Süüdistuskohustusmenetluse kohtualluvus
   12. § 28. Kohtualluvuse kontrollimine ja alluvusvaidluse lahendamine
   13. § 29. Kohtutevaheline menetlusabi
  4. 2. jagu. Prokuratuur
   1. § 30. Prokuratuur kriminaalmenetluses
  5. 3. jagu. Uurimisasutus
   1. § 31.Uurimisasutuste piiritlemine
   2. § 32. Uurimisasutus kriminaalmenetluses
  6. 4. jagu. Kahtlustatav ja süüdistatav
   1. § 33. Kahtlustatav
   2. § 34. Kahtlustatava õigused ja kohustused
   3. § 35. Süüdistatav
   4. § 36. Juriidilisest isikust kahtlustatava ja süüdistatava osalemine kriminaalmenetluses
  7. 5. jagu. Kannatanu, tsiviilkostja ja kolmas isik
   1. § 37. Kannatanu
   2. § 38. Kannatanu õigused ja kohustused
   3. § 39. Tsiviilkostja
   4. § 40. Tsiviilkostja õigused ja kohustused
   5. § 401. Kolmas isik
   6. § 402. Kolmanda isiku õigused ja kohustused
   7. § 41. Kannatanu esindaja, tsiviilkostja esindaja ja kolmanda isiku esindaja
  8. 6. jagu. Kaitsja
   1. § 42. Kaitsja
   2. § 43. Kaitsja valimine ja määramine
   3. § 44. Asenduskaitsja
   4. § 45. Kaitsja osavõtt kriminaalmenetlusest
   5. § 46. Kaitsekohustuse võtmisest keeldumine või võetud kaitsekohustusest loobumine
   6. § 47. Kaitsja õigused ja kohustused
   7. § 48. Kaitsjast loobumine
  9. 7. jagu. Menetluses osalemist välistavad asjaolud
   1. § 49. Kohtuniku taandumise alused
   2. § 491. Kohtuniku esitatud taandamistaotluse lahendamine
   3. § 50. Kohtuniku taandamine
   4. § 51. Taandunud kohtuniku ja taandatud kohtuniku asendamine
   5. § 52. Prokuröri taandumise alused
   6. § 53. Prokuröri taandamine
   7. § 54. Kaitsja taandumise alused
   8. § 55. Kaitsja taandamise alused
   9. § 56. Kaitsja taandamise menetluse taotlus
   10. § 57. Kaitsja taandamise menetlus
   11. § 58. Taandunud kaitsja ja taandatud kaitsja asendamine
   12. § 59. Muude menetlusest osavõtvate isikute taandamine