Kriminaalmenetluse seadustik

Ava otsing

§ 466. Vabaduspiiranguga isiku ajutine üleandmine välisriigile

(1) Kui isik viibib Eestis vahistuses, vangistuses või kui tema vabadust on muul seaduslikul viisil piiratud, võib isiku välisriigile selle riigi taotluse alusel justiitsministri otsusega ajutiselt üle anda tema ülekuulamiseks tunnistajana või tema osavõtul muu menetlustoimingu tegemiseks.

(2) Isiku võib ajutiselt üle anda, kui taotlev riik on kinnitanud, et:

1) üleantavat isikut ei anta kohtu alla ega piirata tema põhiõigusi seoses kuriteoga, mis oli toime pandud enne tema lahkumist taotleva riigi territooriumilt ning mis pole kohtukutses täpselt määratletud;

2) üleantud isik antakse Eestile tagasi kohe pärast menetlustoimingute tegemist.

(3) Isikut ei anta välisriigile ajutiselt üle, kui:

1) ta ei ole sellega nõus;

2) ta peab Eestis viibima seoses käimasoleva kriminaalmenetlusega;

3) üleandmise tõttu võib pikeneda seadusjärgne vabaduspiirangu tähtaeg;

4) üleandmisest keeldumiseks on muu oluline põhjus.

(4) Üleantud isikule kohaldatakse taotlevas riigis kehtivaid vahistustingimusi ja välisriigis viibitud aeg arvatakse talle Eestis mõistetud karistuse kandmise tähtaja hulka.


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid