Kriminaalmenetluse seadustik

Ava otsing

§ 106. Ekspertiisimäärus

(1) Ekspertiisimääruse põhiosas märgitakse:

1) kriminaalasja nimetus ja number, kuriteo asjaolud ja muud ekspertiisiks vajalikud lähteandmed;

2) ekspertiisi määramise põhjendus.

(2) Ekspertiisimääruse lõpposas märgitakse:

1) ekspertiisi liik eriteadmiste valdkonna järgi;

2) vajadus korraldada ainuisikuline või komisjoniekspertiis, esma-, täiend- või kordusekspertiis;

3) ekspertiisimäärust täitva eksperdi või riikliku ekspertiisiasutuse nimi;

4) kuriteosündmusega seotud ekspertiisiobjektide ning võrdlus- ja tutvumismaterjali andmed;

5) eksperdile esitatud küsimused;

6) ekspertiisi tähtaeg käesoleva seadustiku § 95 lõikes 3 sätestatud juhul.

(3) Kui ekspertiis korraldatakse riiklikus ekspertiisiasutuses, võib kooskõlastatult ekspertiisiasutuse juhiga määrata eksperdi nimeliselt. Ekspertiisimääruse alusel võib ekspertide komisjoni kuuluda ekspert, kes ei tööta riiklikus ekspertiisiasutuses.

(4) Eksperdile ei ole lubatud esitada:

1) õiguslikke ega eksperdi eriala väliseid küsimusi;

2) küsimusi, millele vastamine ei eelda eksperdiuuringuid ja eriteadmistele tuginevate järelduste tegemist.

[ RT I 2004, 46, 329 – jõust. 01.07.2004]


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid