Kriminaalmenetluse seadustik

Ava otsing

§ 313. Süüdimõistva kohtuotsuse resolutiivosa

(1) Süüdimõistva kohtuotsuse resolutiivosas esitatakse:

1) süüdistatava nimi;

2) süüdistatava süüditunnistamine karistusseadustiku vastava paragrahvi, lõike ja punkti järgi;

3) süüdistatavale iga kuriteo eest mõistetud karistuse liik ja määr ning ärakandmiseks ettenähtud liitkaristus;

4) katseaja kestus ja süüdistatavale pandud kohustuste loetelu, kui vangistus jäetakse tingimisi kohaldamata;

5) mõistetud karistuse vähendamine ühe kolmandiku võrra käesoleva seadustiku § 238 lõike 2 kohaselt, kui on kohaldatud lühimenetlust;

51) konkurentsialase kuriteo korral karistuse vähendamine käesoleva seadustiku § 2051 lõike 3 kohaselt, kui see on kohaldatav;

6) karistuse kandmise algus;

61) karistusjärgse kinnipidamise kohaldamine;

7) kohtuotsuse täitmise asjaolud;

8) kohtu valitud tõkend või varem kohaldatud tõkendi muutmine või tühistamine;

9) süüdimõistetu järelevalveta laste ja vara suhtes võetavad meetmed;

10) otsus tsiviilhagi lahendamise kohta ja meetmed tsiviilhagi tagamiseks;

11) asitõendite ja muude kriminaalmenetluses äravõetud või arestitud asjade suhtes võetavad meetmed;

12) kriminaalmenetluse kulude kohta tehtud otsus;

13) kohtuotsuse peale edasikaebamise kord ja tähtaeg.

(2) Kui süüdistatavale on esitatud süüdistus mitmes kuriteos või karistusseadustiku mitme paragrahvi järgi, tuleb kohtuotsuse resolutiivosas märkida, millises süüdistuses süüdistatav on õigeks ja millises süüdi mõistetud.

[RT I 2010, 8, 34 – jõust. 27.02.2010]

[RT I 2009, 39, 261 – jõust. 24.07.2009]


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid