Kriminaalmenetluse seadustik

Ava otsing

§ 51. Taandunud kohtuniku ja taandatud kohtuniku asendamine

Kui taandunud või taandatud kohtunikku ei ole võimalik selles kohtus asendada, saadab ringkonnakohtu esimees kriminaalasja oma tööpiirkonna teisele maakohtule. Kriminaalasja saatmise teise ringkonnakohtu tööpiirkonna maakohtule otsustab Riigikohtu esimees.

[ RT I 2005, 39, 308 – jõust. 01.01.2006]

1. Kohtunike arv ühes kohtus on piiratud. Seetõttu on täiesti võimalikud olukorrad (eriti siis, kui kriminaalasi on kõrgema kohtu poolt juba mitmendat korda saadetud tagasi uueks arutamiseks), et taandumise või taandamise järgselt lihtsalt ei ole selles kohtus enam kohtunikke, kes saaksid kohtuasja lahendada. Selliseid olukordi silmas pidades ongi kommenteeritavas paragrahvis sätestatud, et probleemi peab lahendama kas ringkonnakohtu esimees või Riigikohtu esimees selliselt, et saadab kohtuasja lahendamiseks vastavalt kas sama ringkonnakohtu tööpiirkonna teisele maakohtule või teise ringkonnakohtu tööpiirkonna maakohtule (või ka teisele ringkonnakohtule). Kriminaalasja teisele kohtule arutamiseks saatmisel tuleks võimalikult maksimaalselt arvestada § 24 lg-s 2 sätestatut.


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin