Kriminaalmenetluse seadustik

Ava otsing

§ 179. Sundraha

(1) Süüdimõistva kohtuotsusega kaasneva sundraha suurus on:

1) esimese astme kuriteos süüdimõistmise korral 2,5 kuupalga alammäära;

2) teise astme kuriteos süüdimõistmise korral 1,5 kuupalga alammäära.

(2) Kui isiku suhtes tehakse süüdimõistev kohtuotsus karistusseadustiku mitme paragrahvi järgi, tuleb tal maksta sundraha, mis vastab raskeima kuriteo astmele.

[ RT I 2008, 19, 132 – jõust. 23.05.2008]


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid