Kriminaalmenetluse seadustik

Ava otsing

§ 56. Kaitsja taandamise menetluse taotlus

(1) Kaitsja taandamise menetlust toimetab:

1) kohtueelses menetluses eeluurimiskohtunik;

2) maakohtus kohtunik ainuisikuliselt või kohtukoosseisu üks kohtunik;

3) ringkonnakohtus või Riigikohtus kohtukoosseisu üks kohtunik.

(2) Kaitsja taandamise menetluse taotlus ei takista kohtueelset menetlust.

(3) Kui kaitsja taandamise menetluse taotlus esitatakse kohtumenetluses, lükatakse kohtuistung edasi kuni ühe kuu võrra.

(4) Kaitsja taandamise menetluse taotluse vastuvõtmise päevale järgneval tööpäeval määrab kohtunik taandamismenetluse toimetamiseks kohtuistungi aja ning teatab sellest taotluse esitanud prokuratuurile, taandatavale kaitsjale ja tema kaitsealusele ning advokatuuri juhatusele, kui taandatav kaitsja on advokatuuri liige.

[ RT I 2005, 39, 308 – jõust. 01.01.2006]


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid