Kriminaalmenetluse seadustik

Ava otsing

§ 177. Lisakulud

Lisakulud on:

1) tasu, mis makstakse menetlusvälisele isikule tõendamiseseme asjaolude kohta saadud teabe eest;

2) kahtlustatava või süüdistatava vahi all pidamise kulud;

3) tõlgile käesoleva seadustiku § 178 järgi makstavad summad;

4) riigi poolt isikule alusetult vabaduse võtmisega tekitatud kahju hüvitamise seaduse alusel makstavad summad kriminaalmenetluses;

5) käesoleva seadustiku § 175 lõike 1 punktides 1 ja 10 nimetamata riigi- ja omavalitsusasutuste kulud, mis on tekkinud seoses kriminaalmenetlusega;

6) tunnistaja esindajale käesoleva seadustiku § 671 järgi makstavad summad.

[ RT I 2004, 46, 329 – jõust. 01.07.2004]

[ RT I, 23.02.2011, 1 – jõust. 01.09.2011]


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid