Kriminaalmenetluse seadustik

Ava otsing

§ 83. Vaatluse eesmärk ja vaatlusobjektid

(1) Vaatluse eesmärk on koguda kriminaalasja lahendamiseks vajalikke andmeid, avastada kuriteojäljed ja võtta ära asitõenditena kasutatavad objektid.

(2) Vaatlusobjektid on:

1) sündmuskoht;

2) laip;

3) dokument, muu objekt või asitõend;

4) läbivaatuse toimetamise korral isik ning posti- või telegraafisaadetis.

(3) Kui kahtlustatava, süüdistatava, tunnistaja, asjatundja või kannatanu selgitused aitavad tagada vaatluse igakülgsuse, täielikkuse ja objektiivsuse, siis kutsutakse ta vaatluse juurde.

[ RT I, 23.02.2011, 1 – jõust. 01.09.2011]


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid