Kriminaalmenetluse seadustik

Ava otsing

§ 218. Isiku kahtlustatavana kinnipidamise protokoll

(1) Isiku kahtlustatavana kinnipidamise protokolli kantakse:

1) kinnipidamise alus viitega käesoleva seadustiku § 217 lõigetele 2 ja 3;

2) kinnipidamise kuupäev ja kellaaeg;

3) selle kuriteo asjaolud, mille toimepanemises isikut kahtlustatakse, ning kuriteo kvalifikatsioon karistusseadustiku vastava paragrahvi, lõike ja punkti järgi;

4) kahtlustatavale käesoleva seadustiku §-s 34 sätestatud õiguste ja kohustuste selgitamine;

5) kinnipidamisel isikult äravõetud objektide nimetused ja tunnused;

6) kinnipeetu riietuse ja tervisekahjustuste kirjeldus;

7) kinnipeetu avaldused ja taotlused;

8) kinnipeetu vabastamise korral vabastamise alus, kuupäev ja kellaaeg.

(2) Isiku kahtlustatavana kinnipidamisest teatatakse viivitamata prokuratuurile.

[RT I, 23.02.2011, 1 – jõust. 01.09.2011]

[RT I 2006, 15, 118 – jõust. 14.04.2006]


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid