Kriminaalmenetluse seadustik

Ava otsing

§ 263. Kohtu alla andmise määrus

Kohtu alla andmise määruses märgitakse:

1) süüdistatava nimi, elu- või asukoht ja aadress, isikukood või selle puudumisel sünniaeg, kodakondsus, haridus, emakeel ning töökoht või õppeasutus;

2) kriminaalasja number;

3) kohtuistungi aeg ja koht, kui need on teada. Kui kohtuistung on planeeritud mitmele päevale, siis märgitakse kohtuistungi toimumise ajana kõik kohtuliku arutamise päevad;

4) kas kriminaalasja arutatakse avalikul või kinnisel istungil;

5) kohtuistungile kutsutavate isikute ees- ja perekonnanimed ning isikute kohtulikule arutamisele ilmumise aeg, kui need on teada;

6) leppenimega tunnistaja või kannatanu ülekuulamine käesoleva seadustiku § 67 lõike 5 kohaselt;

7) kas kohaldatakse või muudetakse tõkendit;

8) taotluste lahendus.

[ RT I 2004, 46, 329 – jõust. 01.07.2004]

[ RT I, 23.02.2011, 1 – jõust. 01.09.2011]


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid