Kriminaalmenetluse seadustik

Ava otsing

§ 40. Tsiviilkostja õigused ja kohustused

(1) Tsiviilkostjal on õigus:

1) vaidlustada tsiviilhagi või esitada vastuhagi;

2) esitada tõendeid;

3) esitada taotlusi ja kaebusi;

4) tutvuda menetlustoimingu protokolliga ning teha menetlustoimingu tingimuste, käigu ja tulemuste ning protokolli kohta avaldusi, mis protokollitakse;

5) tutvuda kriminaaltoimiku materjalidega käesoleva seadustiku §-s 224 sätestatud korras;

6) võtta osa kohtulikust arutamisest;

7) anda nõusolek kokkuleppemenetluse kohaldamiseks või sellest keelduda, anda arvamus süüdistuses toodud kahju suuruse ja tsiviilhagi kohta.

(2) Tsiviilkostja on kohustatud:

1) ilmuma uurimisasutuse, prokuratuuri või kohtu kutsel;

2) osalema menetlustoimingus ning alluma uurimisasutuse, prokuratuuri ja kohtu korraldustele.


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid