Kriminaalmenetluse seadustik

Ava otsing

§ 452. Väljaandmise otsustamine

(1) Eesti kodaniku väljaandmise otsustab Vabariigi Valitsus. Väljaandmisotsuse eelnõu valmistab ette ja esitab Vabariigi Valitsusele Justiitsministeerium.

(2) Välismaalase väljaandmise otsustab justiitsminister.

(3) Väljaandmise või sellest keeldumise põhjendatud otsus tehakse viivitamata.

(4) Otsuse koopia edastatakse kinnipidamisasutusele, kus väljaantavat isikut väljaandmisvahistuses peetakse, ja tehakse talle allkirja vastu teatavaks.

(5) Isiku väljaandmise otsus jõustub, kui seda ei ole edasi kaevatud käesoleva seadustiku § 4521 kohaselt või kui kohtumenetluse tulemusena on jäetud otsus muutmata ning kohtulahend on jõustunud. Isiku väljaandmisest keeldumise otsus jõustub selle tegemisest.

(6) Isiku väljaandmise jõustunud otsus edastatakse viivitamata Politsei- ja Piirivalveametile täitmise korraldamiseks.

(7) Väljaandmisest keeldumise korral vabastatakse isik väljaandmisvahistusest.

(8) Justiitsministeerium teeb väljaandmise või sellest keeldumise otsuse taotlevale riigile viivitamata teatavaks.

[ RT I 2004, 46, 329 – jõust. 01.07.2004]

[ RT I 2009, 27, 165 – jõust. 01.01.2010]

[ RT I, 23.02.2011, 3 – jõust. 01.01.2012]


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid