Kriminaalmenetluse seadustik

Ava otsing

§ 4511. Väljaandmise õigusliku lubatavuse kontrollimisel tehtud määruse vaidlustamine

(1) Väljaandmise õiguslikult lubatavaks või lubamatuks tunnistamise määruse peale võib esitada määruskaebuse käesoleva seadustiku §-s 386 sätestatud korras kümne päeva jooksul, arvates määruse kättesaamisest.

(2) Määruskaebus esitatakse Harju Maakohtu kaudu Tallinna Ringkonnakohtule.

(3) Määruskaebus vaadatakse ringkonnakohtus kirjalikus menetluses läbi kümne päeva jooksul, arvates asja saabumisest ringkonnakohtusse.

(4) Ringkonnakohtu määrus on lõplik ja seda ei saa edasi kaevata.

[ RT I, 23.02.2011, 3 – jõust. 01.01.2012]


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid