Kriminaalmenetluse seadustik

Ava otsing

§ 277. Kohtuistungi avamine

(1) Kohtunik, avanud kohtuistungi:

1) teatab, milline kriminaalasi tuleb arutusele;

2) selgitab, kes kohtumenetluse pooltest on ilmunud;

3) selgitab, kas kutsed on kätte saadud ja millised on ilmumata jäämise põhjused.

(2) Kohtuistungi sekretär kannab kohtule ette, kas kutsutud tunnistajad, ekspert, asjatundja ja tõlk on kohtuistungile ilmunud.

(3) Kohus võib nõuda, et kohtumenetluse pool esitaks kutse kättetoimetamise tõendamiseks käesoleva seadustiku § 165 lõikes 5 nimetatud dokumendid. Kutse kättetoimetamist võib tõendada ka tunnistajale kutse kätte toimetanud pooleks mitteoleva isiku suulise või kirjaliku kinnitusega.

[ RT I, 23.02.2011, 1 – jõust. 01.09.2011]

[ RT I 2008, 32, 198 – jõust. 15.07.2008]


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid